portfolio
terug naar home

Nu voor later
Online kennisplein

De opdracht voor Nu voor Later Utrecht bestaat uit het inrichten en vullen van een online platform: www.nuvoorlaterutrecht.nl. Zo'n 1,5 jaar vervulde BuitenZinnen de functie van online redacteur.